શિયાળાની ઋતુ આવતા જ ગુજરાતીઓને પોંક ખાવાની મોજ પડી ગઈ, રોડ થવા લાગ્યું રોજના હજારો કિલો પોંકનું વેચાણ

ડિસેમ્બર મહિનામાં પોંક રસિકો માટે લહેરી લાલા, રોજનું થઇ રહ્યું છે હજારો કિલો પોંકનું વેચાણ શિયાળો આવવાની સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી હોય છે જે બજારમાં આવી જાય છે અને…

ઇન્ટરનેટ ઉપર વાયરલ થઇ રહી છે લસણ ફોલવાની આ ધાંસુ ટ્રીક, તમે પણ વિડીયો જોઈને અજમાવી જુઓ

સ્વાદિષ્ટ ખાવાનું દરેકને પસંદ હોય છે. અને એમાં પણ ટેસ્ટ લાવવા માટે ઘરમાં મરી મસાલાનો ઉપયોગ થતો હોય છે. મોટાભાગના લોકો જમવામાં લસણ ખાવાનું પસંદ કરે છે, કારણ કે લસણ ખાવાના…