કોઈ પણ અશુભ શકુન પર કરે આ પ્રભાવશાળી મંત્રનો જાપ

પ્રાચીન કાળથી મનુષ્ય શકુન-અપશુકન વિશે વિચારી રહ્યા છે. મહાકવિ તુલસીદાસે રામચરિત માનસમાં શુકનના વિચારને ‘बैठी शगुन मनावति माता’’ કહીને સ્વીકાર્યો છે. તેથી શુકન શાસ્ત્રની શરૂઆતથી જ આપણે આપણી પરંપરાનો પ્રચાર…