ચમત્કાર: હનુમાન દાદાનો અવતાર? જન્મના પાંચ દિવસ બાદ ખબર પડી કે આ બાળકને છે પૂંછડી, સંતોએ કહ્યું “આ છે સાક્ષાત હનુમાનજી”

જ્યારે દુનિયામાં લોકો પોતાની આસપાસ કોઈ અનોખી કે અજુગતી વસ્તુ જુએ છે ત્યારે તેઓ તેને એવી રીતે અપનાવે છે કે અનોખી વસ્તુ જલ્દી જ અંધશ્રદ્ધામાં ફેરવાઈ જાય છે. પછી તે…